• St. Anthony's Junior College, Agra

Sitting Row(L to R) :- Mrs. Archana Guar, Mr. Joyson Fernandes, Mrs. Meena Sharma , Mrs. Deborah Rozario, Mrs. Christian Bonjour, Mrs. Anju Bhadoria, Sr. Antoinette, Sr. Rebecca, Mrs. Madhu Bhala, Mrs. Monika Taneja, Mrs. Sunita D. Sewak, Mrs. Paulina George, Mrs. Aparna Rathore, Mr. Paramjeet Singh.

Standing – I(L to R) :- Mrs. Shinamma Joseph, Mrs. Neelesh Jain, Mrs. Anupam Sharma, Mrs. Sarita Kulshrestha, Mrs. Sujata Kaushal, Mrs. Anjana Sharma, Ms. Renelle Rosemeyer, Mrs. Divya Sarna, Mrs. Shalini Chadha, Mrs. Anjali Anand, Mrs. Sheuli Roy, Mrs. Meenakshi Arora, Mrs. Vidula Mathur, Mrs. Sagarika Bhattacharya, Mrs. Sonal Mittal, Mrs. Arpita Pal, Mrs. Neeru Chandhok, Mrs. Mukta Arora.

Standing –II(L to R) :- Mrs. Ramona Paul, Ms. Parul Kulshrestha, Ms. Meena Pollock, Mrs. Geetu Pasricha, Ms. Monika Batra, Ms. Swati Rathore, Mrs. Rosemary, Ms. Archana Prakash, Mrs. Tejal Singh, Mrs. Neha Yadav, Mrs. Diana Lee, Mrs. Preeti Singh, Ms. Yamini Agarwal.

Standing- III(L to R) :- Mr. Rahul Jain, Mr. H.R.S. Chauhan, Mr. Shijomon George, Mr. Ravi Bhushan Sharma, Mr. Moses Samuel, Mr. Santosh Paul, Mr. Rahul Kumar Saxena, Mr. Lokesh Kumar, Mr. Ashok Bhagat.

...